Trillingsmeter Kalibreren

Bij het kaliberen van trillingsmeters maken wij in principe ook gebruik van de standard ISO-16063-21 “Calibration via Reference Standard” alsmede de norm DIN 45669-1 “Teil 1: Schwingungsmesser – Anforderungen und Prufungen”. Wij verrichten de metingen met precisie kalibratie apparatuur van Bruel & Kjaer met een gecombineerde totale meetonzekerheid van ca. 1% afhankelijk van het frequentiegebied e.e.a. is afhankelijk van het type trillingsmeter. Voor de trillingsmeter voor schade of hinder (SBR Trillingsrichtlijn A of SBR – Trillingsrichtijn B) worden de aanwijzingen uit de DIN-45669-1 gebruikt. Hierin staat onder meer dat de frequentierespons gegeven dient te worden t.o.v. 16 Hz. Bij de trilling meter kalibratie wordt in principe het hele meetcircuit in 1 keer gekalibreerd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een elektrodynamisch shaker systeem waarom een zeer gevoelige referentie versnellingsopnemer is gemonteerd welke een vlakke frequentie respons heeft van 0 Hz – >12500 Hz. Deze referentie versnellingsopnemer is gekalibreerd in een referentie-lab met een meetonzekerheid van <0,5%. Voor het frequentiegebied van 0-20 Hz is er nog een speciale kalibratie gebeurd.

Op de shaker wordt vervolgens de sensor gemonteerd van de trillingsmeter die gekalibreerd moet worden. Door middel van een low distortion function generator worden er vervolgens trillingen gegenereerd waarbij de meetresultaten van de referentie versnellingsopnemer worden vergeleken met die van de meter welke gekalibreerd dient te worden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een Multi analyzer (Puls) van Bruel & Kjaer waarbij het signaal gelijktijdig in het frequentie domein als tijdsdomein gemeten kan worden en vergeleken kan worden met de antwoorden/resultaten van het DUT (Device Under Test). De resultaten van alle testen worden vervolgens vastgelegd in een kalibratie certificaat.

AV-Consulting Calibration Laboratory verricht kalibraties voor alle merken trillingsmeter zoals VIBRA SBR, AXILOG, SYSCON (REDBOX), OMNIDOTS, INSTANTEL, CESVA, BRUEL & KJAER, RION, AWA, MICROLOG, DELTA OHM, PCE, FLUKE, SIGICOM ETC.

AV Consulting B.V Calibration Laboratory

Wij verzorgen onafhankelijke kalibratie van geluidsmeter, trillingsmeters, microfoons, sensoren etc. De resultaten zijn herleidbaar naar internationale standaard

Contact

AV-Consulting ©
Calibration Laboratory

Ad (Arie) Vreeswijk, M.Sc. INCE
Senior Adviseur & Directeur

Europe (Zuid-Holland): +31.182352311

info@calibration-lab.com

www.calibration-lab.com

Vestiging Zuid-Holland
Benedenberg 100A
2861 LH Bergambacht
Nederland