Geluidniveau Kalibrator Klasse LS

Deze kalibrator (calibrator) is gebaseerd op een gestabiliseerde oscillator van 1000 Hz die een geluidniveau produceert in een kleine ruimte waar de microfoon wordt ingebracht. De meeste kalibrators produceren een geluidniveau van 94 dB of 114 dB bij 1000 Hz en zijn zeer goed te gebruiken in praktijk situaties om een geluidsmeter in situ te justeren c.q. kalibreren. De kalibrator dient te voldoen aan de eisen die staan IEC-60942. Bij de kalibratie van een geluidniveaumeter dient rekening gehouden te worden met het type microfoon alsmede de ingestelde elektronische correcties voor random en free-field.

Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de kleine verschillen in impedantie tussen microfoon en de kalibrator (calibrator). Daarom kan de correctie voor free-field voor bij elke kalibator iets anders zijn dan bijvoorbeeld de correctie die de fabrikant op geeft bij de kalibrator die meegeleverd wordt bij een geluidsmeter ingevolge een type goedkeuring ingevolge IEC-61672-1. Als bij een kalibratie van een geluidsmeter de bijbehorende kalibrator niet is meegeleverd mag het kalibratielaboratorium een akoestische kalibrator (calibrator) gebruiken type LS (Laboratorium Standaard) zoals bijvoorbeeld Bruel & Kjaer 4231(LS). Bij een 1/2 inch. microfoon is het verschil tussen free-field en pressure microfoon circa 0,2 dB en met een random microfoon circa 0,1 dB. Dit betekent dat als het geluiddrukniveau van de kalibrator 94 dB afgeeft bij 1000 Hz (= 1 Pa t.o.v. 2*10-5 Pa) of 114 dB (=10 Pa t.o.v. 2*10-5 Pa), de geluidniveaumeter afgeregeld dient te worden op ca.93,8 dB voor een vrije veld- microfoon.

Het exacte verschil wordt door de fabrikant van de microfoon opgegeven aan de hand van de microfoon specificaties. Ingeval van een type goedgekeurde geluidsmeter dienen de correcties vermeld te zijn in de bijbehorende manual, indien de manual te weinig informatie geeft omtrent de toe te passen correcties bij kalibratie wordt dit vermeld op het certificaat met een bepaalde standaard voorgeschreven tekst.

Geluidniveau correctie voor microfoon en kalibrator

AV Consulting B.V Calibration Laboratory

Wij verzorgen onafhankelijke kalibratie van geluidsmeter, trillingsmeters, microfoons, sensoren etc. De resultaten zijn herleidbaar naar internationale standaard

Contact

AV-Consulting ©
Calibration Laboratory

Ad (Arie) Vreeswijk, M.Sc. INCE
Senior Adviseur & Directeur

Europe (Zuid-Holland): +31.182352311

info@calibration-lab.com

www.calibration-lab.com

Vestiging Zuid-Holland
Benedenberg 100A
2861 LH Bergambacht
Nederland