Elektrostatische Kalibratie Microfoon

Deze kalibratie-techniek wordt veelal gebruikt om de fre-quentie-response van het meetsysteem te controleren. Hierbij wordt over het membraan van de meetmicrofoon een ring met een raster aangebracht die door middel van afstandhoudertjes op een kleine afstand van het microfoonmembraam wordt geplaatst. Door het toevoeren van een wisselspanning tussen het raster en het membraan ontstaat er een elektrostatische kracht op het membraan van de microfoon dat hetzelfde effect geeft als geluiddruk. Aangezien deze methode niet afhankelijk is van de heersende luchtdruk wordt deze methode veelal gebruikt om de microfoongevoeligheid vast te leggen.

Naast elektrostatische kalibratie (IEC-61094) is het ook mogelijk om een microfoon akoestisch te kalibreren door middel van vergelijking. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde coupler . In deze coupler worden zuivere sinussen geproduceerd die gemeten worden met een referentie laboratorium microfoon en vergeleken met de meetwaarde van de microfoon die getest wordt. De diverse methoden voor kalibratie van meetmicrofoons wordt beschreven in de diverse publicaties van IEC 61094. Enkele voorbeelden staan hieronder .

IEC 61094-3:2016 Electroacoustics – Measurement microphones – Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique

IEC 61094-5:2016 Electroacoustics – Measurement microphones – Part 5: Methods for pressure calibration of working standard microphones by comparison

IEC 61094-6:2004 Measurement microphones – Part 6: Electrostatic actuators for determination of frequency response

IEC 61094-8:2012 Measurement microphones – Part 8: Methods for determining the free-field sensitivity of working standard microphones by comparison

IEC 61094-2:2009 Electroacoustics – Measurement microphones – Part 2: Primary method for pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique

Afb. Kalibratie certificaat
Digitale voltmeter

AV Consulting B.V Calibration Laboratory

Wij verzorgen onafhankelijke kalibratie van geluidsmeter, trillingsmeters, microfoons, sensoren etc. De resultaten zijn herleidbaar naar internationale standaard

Contact

AV-Consulting ©
Calibration Laboratory

Ad (Arie) Vreeswijk, M.Sc. INCE
Senior Adviseur & Directeur

Europe (Zuid-Holland): +31.182352311

info@calibration-lab.com

www.calibration-lab.com

Vestiging Zuid-Holland
Benedenberg 100A
2861 LH Bergambacht
Nederland