Kalibratie Geluidsmeter volgens IEC-61672-3

In de Europese norm IEC 61672-3 is de procedure beschreven voor het periodieke testen (kalibratie) van tijd gewogen integrerende geluidsniveau meters die zijn ontworpen conform klasse-1 of klasse-2 specificaties volgens de tweede editie van de norm IEC 61672-1. Doel van de norm is om te waarborgen dat de periodieke testen (kalibraties) op dezelfde consistente wijze worden verricht door alle laboratoria.
Doel van de periodieke testen (kalibraties) is om de gebruiker te verzekeren dat de prestaties van de geluidsmeter voldoen aan de specificaties uit de IEC 61672-1 voor een bepaald aantal belangrijke testen en de omgevingscondities waarbinnen de testen worden verricht.
De norm IEC 61672-3 is van toepassing op geluidsmeters waarvan de fabrikant claimt dat deze voldoet aan de specificaties van IEC 61672-1. De norm is bedoel voor zowel meters met een modelgoedkeuring als meter zonder modelgoedkeuring conform IEC-61672-2.
Aangezien de periodieke testen (kalibraties) slechts een deel vormen van alle modelgoedkeuringseisen kan – zonder publiekelijk openbare modelgoedkeuring – geen algemene conclusie worden gegeven over de conformiteit volgens IEC 61672-1, zelfs niet als uit de testen (kalibratie) volgens IEC 61672-3 blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde eisen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte voor kalibratie. Voldoet uw systeem niet aan de eisen dan nemen wij contact met u op. Als het probleem niet opgelost kan worden brengen wij geen kalibratie kosten in rekening, alleen de verzendkosten. Meestal is het echter oplosbaar door bijvoorbeeld een nieuwe microfoon of installatie van andere firmware in de geluidsmeter.

De testen volgens IEC 61672-3 houden (globaal) het volgende in: Hoofdstuk 10: Kalibratie en Justering bij de (Kalibratie) frequentie met een gekalibreerde kalibrator die – herleidbaar is naar de nationale standaard (middels een ononderbroken keten van kalibraties).

Hoofdstuk 11.1: Eigen ruisniveau van de microfoon (A_gewogen), waarbij de meter het gevoeligste niveau wordt ingesteld gedurende tenminste 30 seconden.

Hoofdstuk 11.2: Eigen ruisniveau van het meetcircuit, waarbij de microfoon capsule is vervangen door een ‘elektrische dummy’.

Hoofdstuk 12: Akoestische test van de frequentie weging. Gebruik makend van een gekalibeerde multi-frequentie kalibrator, vergelijkingscoupler, electrostatische stimulator of anechoïsche meetkamer.

Hoofdstuk 13: Elektrische tests voor frequentie weging met behulp van een gekalibreerde functie-generator.

Hoofdstuk 14: Frequentie en tijdweging bij 1 kHz. Gebruik makend van een gekalibreerde functie-generator waarbij op de wegingfilters A, C en Z wordt vergeleken alsmede de tijdswegingen Fast (F) en Slow (S).

Hoofdstuk 15: Lange termijn stabiliteit. Vergelijking van het A-gewogen niveau bij 1 kHz met tussenliggende periode van 25-35 minuten. Gedurende deze tijd worden andere testen uitgevoerd.

Hoofdstuk 16: Niveau lineariteit. Elektrische test op 8 kHz waarbij het niveau vanaf het bovenste meetbereik telkens 5 dB wordt verlaagd. Bij de laatste 5 dB wordt het niveau telkens 1 dB verlaagd tot het onderste meetbereik.

Hoofdstuk 17: Niveau lineariteit inclusief meerdere meet bereiken. Als een meter meerdere meet bereiken heeft (bijvoorbeeld high en low) wordt een elektrische test gedaan op 1 kHz waarbij het inputniveau 5 dB boven de “under range” wordt ingesteld.

Hoofdstuk 18: Toneburst. Elektrische test op 4 kHz waarbij een toneburst wordt geregistreerd in Fast met signaaltijd van 200 milliseconden, 2 milliseconden en 0,20 milliseconden.

Hoofdstuk 19: C-gewogen piekniveaus (LcPiek). Elektrisch bij het minst gevoelige meetbereik bij 8 kHz complete periode (cycle) en 500 Hz halve periode positief en negatief.

Hoofdstuk 20: Overload indicator van tijdsgemiddelde (Leq) niveau bij 4 kHz elektrisch (positieve en negatieve halve perioden). 1 dB onder het bovenste meetbereik wordt het half periode signaal telkens 0,1 dB opgevoerd tot de eerste overload indicatie, zowel voor de positieve als negatieve halve periode. Alleen voor integrerende geluidsmeters

Hoofdstuk 21: Hoge niveau stabiliteit. Elektrisch bij 1 kHz, A-gewogen bij het begin en einde gedurende een meettijd van 5 minuten in Fast, Slow of 10 seconden Leq.

AV Consulting B.V Calibration Laboratory

Wij verzorgen onafhankelijke kalibratie van geluidsmeter, trillingsmeters, microfoons, sensoren etc. De resultaten zijn herleidbaar naar internationale standaard

Contact

AV-Consulting ©
Calibration Laboratory

Ad (Arie) Vreeswijk, M.Sc. INCE
Senior Adviseur & Directeur

Europe (Zuid-Holland): +31.182352311

info@calibration-lab.com

www.calibration-lab.com

Vestiging Zuid-Holland
Benedenberg 100A
2861 LH Bergambacht
Nederland