Kalibratie van Geluid of Trillingen

Voor het betrouwbaar meten is de kalibratie van de meetketen in de praktijk van groot belang. We kunnen bij het kalibreren onderscheidt maken tussen een niveau-kalibratie en een frequentie-kalibratie. Het meetsysteem kan zowel akoestisch/dynamisch als elektrisch gekalibreerd worden. Vrijwel alle geluidniveau- en trillingsmeters zijn uitgerust met een elektrisch kalibratie-systeem.

Het is een goede gewoonte om het gehele meetsysteem zowel akoestisch als elektrisch te kalibreren om zo de resultaten van de elektrische kalibratie te vergelijken met die van een akoestische kalibratie, op deze wijze kunnen fouten in de meetketen worden opgespoord. Voor de kalibratie worden zeer nauwkeurige meetinstrument en sensoren gebruikt. Deze instrumenten en sensoren zijn gekalibreerd in een primair kalibratielaboratorium middels een ononderbroken keten van kalibraties, direct herleidbaar naar de internationale standaard. Helaas hebben wij in Nederland geen primair kalibratielaboratorium meer voor de grootheden “akoestische druk” en “versnelling”, derhalve dienen secondaire laboratoria hun meetinstrumenten te laten kalibreren in het buitenland, waarbij uitgangspunt is dat het gekozen kalibratie laboratorium een kleinere meetonzekerheid heeft voor de parameter die gekalibreerd wordt.
De Calibration and Measurement Capability van AV-Consulting Calibration Laboratory B.V. (de kleinste meetonzekerheid) is zeer laag door een klimatologisch goed geconditioneerd meetlab en zeer hoogwaardige en nauwkeurige kalibratie instrumenten. De kalibratie instrumenten die gebruikt worden is veelal gelijk aan die van een primair laboratorium zoals bijvoorbeeld de referentie standaard voor voltages de 8½ Digit Keysight 3458A Digital Multimeter of de Puls multi analyzer van Bruel & Kjaer.

Digitale voltmeter
8,5 digits 3458a van Keysight

AV Consulting B.V Calibration Laboratory

Wij verzorgen onafhankelijke kalibratie van geluidsmeter, trillingsmeters, microfoons, sensoren etc. De resultaten zijn herleidbaar naar internationale standaard

Contact

AV-Consulting ©
Calibration Laboratory

Ad (Arie) Vreeswijk, M.Sc. INCE
Senior Adviseur & Directeur

Europe (Zuid-Holland): +31.182352311

info@calibration-lab.com

www.calibration-lab.com

Vestiging Zuid-Holland
Benedenberg 100A
2861 LH Bergambacht
Nederland