ISO-17025

Laboratorium eisen volgens ISO-17025. In deze internationale norm worden algemene eisen voor competentie gegeven inzake het uitvoeren van onder meer kalibraties. De ISO-17025 is van toepassing op alle laboratoria die geaccrediteerde kalibratie uitvoeren”. De accreditatie instellingen die de bekwaamheid van het beproevings- en kalibratie laboratorium erkennen dienen hun accreditatie te baseren op deze Europese norm.

Een laboratorium die voldoen aan de ISO-17025 werkt daarmee ook in overeenstemming met ISO-9001. Andersom is dit echter niet het geval aangezien de ISO-17025 veel verder gaat. Bijlage A van de ISO-17025 bevat de overeenkomsten tussen deze internationale norm en ISO 9001. De ISO-17025 behandelt ook de technische bekwaamheidseisen die niet in ISO 9001 worden behandeld.

De ISO-17025 is van toepassing op alle laboratoria, ongeacht het aantal werknemers of het toepassingsgebied van de kalibratie-activiteiten. Eind december 2017 is de nieuwe ISO-17025 "ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration Laboratories" gepubliceerd" deze nieuwe norm sluit nu aan bij de nieuwere ISO normen zoals ISO-9001 (quality management) en ISO-15189 (quality of medical laboratories).

AV-Consulting Calibration Laboratory B.V. werkt volgens een kwaliteitsmanagement systeem dat voldoet aan de ISO-17025. Tevens heeft het management een Quality Statementopgesteld.

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025