Back to Back kalibratie procedure voor trillingsmeters

Kalibratie Trillingsmeter. In de international standard ISO-16063-21 “Calibration via Reference Standard” wordt de back to back kalibratie techniek beschreven. Hierbij wordt een gekalibreerde laboratorium versnellingsopnemer gemonteerd op een shaker. Op deze referentie versnellingsopnemer wordt de te testen versnellings- en/of snelheidsopnemer gemonteerd. Door middels van een gekalibeerde signaalgenerator worden diverse trillingen geproduceerd d.m.v. de shaker.

De referentie versnellingsopnemer wordt bemeten middels een meetversterker en nauwkeurige digitale voltmeter (Keysight 3458a) of multianalyzer zoals Bruel & Kjaer Puls. De gemeten waarden worden vergeleken met de gemeten waarden van het te testen opnemer. Het principe is hieronder weergegeven. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte voor kalibratie van uw versnellingsopnemer (accelerometer) of trillingsmeter. Als een systeem niet voldoet nemen wij vooraf contact met u op, wij brengen dan alleen de verzendkosten in rekening. In diverse internationale maar ook nationale normen zoals de SBR-richtlijn A "Schade aan Bouwwerken" is voorgeschreven dat de trillingsmeter gekalibreerd dient te zijn door middel van dynamische kalibratie over het volledige meetbereik en frequentie bereik. De hele meetketen van opnemer tot meetinstrument en/of registratie instrument dient bij voorkeur in 1 keer gekalibreerd te worden. Het kalibratie-interval dient overeenkomst de opgave van de leverancier te zijn. Voor geophonen (snelheidsopnemers) is het van belang ook het frequentiegebied van 1-5 Hz mee te beschouwen. Ook in de DIN-45669 staan aanwijzingen ten aanzien van de kalibratie. Onder meer dat de frequentie response voor trillingsmeters voor gebouwschade 16 Hz bedraagt, in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk namelijk 160 Hz (afgerond).

Traditional Back to Back calibration: Ontleend aan Bruel & Kjaer application notes.

Afb. Traditional Back to Back calibration: Ontleend aan Bruel & Kjaer application notes.

Twee referentie versnellingsopnemers back to back als voorbeeld op elkaar gemonteerd.

Twee referentie versnellingsopnemers

Meetversterker geluid intensiteit

Meetversterker geluid intensiteit