K-factor op Kalibratie Certificaat Microfoon

Kalibratie certificaat microfoon: Iedere microfoon heeft een open circuit correctie factor Ko die is vermeld op de kalibratie-kaart die bij de microfoon wordt geleverd. Deze K-factor is per microfoon verschillend (dus ook voor microfoons van hetzelfde type). Dit heeft te maken met het feit dat de microfoons binnen een bepaalde gevoeligheidsmarge worden gefabriceerd. Vaak wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een gevoeligheid van de microfoon van 50 [mV/Pa] terwijl deze gevoeligheid per microfoon kan variëren. Indien uit de kalibratie-kaart blijkt dat een bepaalde microfoon bijvoorbeeld 51,3 [mV] per Pa afgeeft, bedraagt de K-factor bijvoorbeeld 20*log(50/51,3) = -0,22 dB. Deze waarde dient ingesteld te worden op de geluidniveaumeter, de gevoeligheid van de voorversterker wordt hiermee 0,2 dB verminderd. Vóór kalibratie dient de juiste K-factor op het meetinstrument ingesteld te worden, afhankelijk van analyzer die gebruikt wordt.

Afb. Kalibratie Certificaat Microfoon

De op het certificaat opgegeven (Ko) open circuit gevoeligheid in mV/Pa of dB ref. 1 V/Pa is valide voor de frequentie die op het certificaat is aangegeven meestal is dat 250 Hz of 1000 Hz. Tevens geldt deze gevoeligheid onder referentie condities. Deze zijn als volgt :
101,325 kPa voor barometrische druk, 23 ˚C voor de luchttemperatuur en 50% relatieve vochtigheid.

De in het laboratorium gemeten gevoeligheid wordt derhalve teruggerekend naar voornoemde referentie-condities en de introduceerde load van de gebruikte voorversterker (preamp). Het weergeven van de gevoeligheid bij referentie condities heeft als voordeel dat – bij kalibratie of justering – direct de juiste geluidsdruk kan worden ingegeven voor de condities (barometrische druk, temperatuur en RV) die op dat moment gelden en de gebruikte voorversterker. Opgemerkt dient te worden dat met name de barometrische druk en temperatuur van invloed zijn. De overall gevoeligheid van microfoon met voorversterker wordt gevonden in de sommatie van de het open circuit gevoeligheid van de microfoon en de voltage gain van de voorversterker, gecorrigeerd voor de atmosferische condities. De gain van een voorversterker staat vermeld op het certificaat van de voorversterker (preamplifier) en bedraagt bij de duurdere voorversterkers tussen de 0 en 0,4 dB.

AV Consulting B.V Calibration Laboratory

Wij verzorgen onafhankelijke kalibratie van geluidsmeter, trillingsmeters, microfoons, sensoren etc. De resultaten zijn herleidbaar naar internationale standaard

Contact

AV-Consulting ©
Calibration Laboratory

Ad (Arie) Vreeswijk, M.Sc. INCE
Senior Adviseur & Directeur

Europe (Zuid-Holland): +31.182352311

info@calibration-lab.com

www.calibration-lab.com

Vestiging Zuid-Holland
Benedenberg 100A
2861 LH Bergambacht
Nederland