Geofoon (Geophone) Kalibreren

Geofoons worden traditioneel veel gebruikt voor het meten van het meten van trillingen bij lage frequenties zoals bij olie en gaswinning, mijnbouw, sloop d.m.v. explosieven, schade aan bouwwerken en seismisch onderzoek. Een geofoon is een snelheidsopnemer maar wordt gekalibreerd via een referentie laboratorium versnellingsopnemer of laser. Wij gebruiken de internationale standard ISO-16063-21 “Calibration via Reference Standard”. Hierbij kunnen wij kalibreren met een meetonzekerheid tot 1,1%. (afhankelijk van het frequentie gebied). Wij verrichten back-to-back kalibraties met precisie meetapparatuur van Bruel & Kjaer.

Een geofoon bestaat uit een massa (magneet/spoel) opgehangen in mechanische veren. De respons van de beweging van de spoel/magneet van de geophone is proportioneel met de versnelling. Dit geldt voor frequenties die groter zijn dan de resonantie frequentie. Deze resonantie frequentie ligt meestal rond 10 Hz (afhankelijk van de geofoon). Bij en onder de resonantie frequentie is de versnellingsopnemer niet meer lineair. Dit wordt vaak elektronisch gecompenseerd. Het is derhalve vaak wenselijk om bij Geofoons ook dynamisch te kalibreren in het gebied van 1-10 Hz. Er zijn echter ook volledig passieve geofoons met een eigenfrequentie die lager is dan 2 Hz. De kalibratie van geophonen is meestal beperkt tot het frequentie gebied van 1 – 250 Hz. Boven de ca. 80 Hz gaat het gewicht van de geofoon – dat vaak relatief hoog is – meespelen in de meetfout die optreedt bij kalibratie. Door de het gewicht van de geofoon wordt de gevoeligheid van de versnellingsopnemer beïnvloed. De meetfout die optreedt bij hogere frequenties kan gecompenseerd worden met gegevens uit “mass loading curves” van de referentie versnellingsopnemer. Ook kan het laboratorium er voor kiezen de meetfout in de meetonzekerheid uit te drukken.

Bekende fabrikanten van geofoons zijn o.a. ION, GEO, RACOTECH, HGS etc. AV-Consulting Calibration Laboratory B.V. kalibreert alle merken geofoons (geophones) c.q. snelheidsopnemers.

AV Consulting B.V Calibration Laboratory

Wij verzorgen onafhankelijke kalibratie van geluidsmeter, trillingsmeters, microfoons, sensoren etc. De resultaten zijn herleidbaar naar internationale standaard

Contact

AV-Consulting ©
Calibration Laboratory

Ad (Arie) Vreeswijk, M.Sc. INCE
Senior Adviseur & Directeur

Europe (Zuid-Holland): +31.182352311

info@calibration-lab.com

www.calibration-lab.com

Vestiging Zuid-Holland
Benedenberg 100A
2861 LH Bergambacht
Nederland