FFT Analyzer van Bruel Kjaer

FFT Analyzer van Bruel Kjaer. Nog steeds de standaard voor FFT-analyse. Aan FFT analyse zitten grote voor- en nadelen. FFT-analyse kent vele valkuilen die vaak in de praktijk niet onderkend worden. Waarschijnlijk worden met FFT in de praktijk de meeste fouten gemaakt zonder dat met zich ervan bewust is.

AV Consulting B.V Calibration Laboratory

Wij verzorgen onafhankelijke kalibratie van geluidsmeter, trillingsmeters, microfoons, sensoren etc. De resultaten zijn herleidbaar naar internationale standaard

Contact

AV-Consulting ©
Calibration Laboratory

Ad (Arie) Vreeswijk, M.Sc. INCE
Senior Adviseur & Directeur

Europe (Zuid-Holland): +31.182352311

info@calibration-lab.com

www.calibration-lab.com

Vestiging Zuid-Holland
Benedenberg 100A
2861 LH Bergambacht
Nederland