Envelope Filter

Een envelope filter wordt vaak gebruikt bij trillingsmetingen. Het is een handig filter om snel de harmonische frequenties te vinden bij een bepaalde dominante frequentie of bekende frequentie. Envelope analyse, alias amplitude modulatie analyse, dateert aan het begin van de radiocommunicatie bij de AM-uitzendingen (amplitude modulated). Nog steeds een handig filter voor snel inzicht c.q. meting in harmonische frequenties.

AV Consulting B.V Calibration Laboratory

Wij verzorgen onafhankelijke kalibratie van geluidsmeter, trillingsmeters, microfoons, sensoren etc. De resultaten zijn herleidbaar naar internationale standaard

Contact

AV-Consulting ©
Calibration Laboratory

Ad (Arie) Vreeswijk, M.Sc. INCE
Senior Adviseur & Directeur

Europe (Zuid-Holland): +31.182352311

info@calibration-lab.com

www.calibration-lab.com

Vestiging Zuid-Holland
Benedenberg 100A
2861 LH Bergambacht
Nederland